10. årlige nationale rehabiliteringskonference

 

Temaet for dette års konference er: "Borgerinvolvering i rehabilitering - et ideal?"

Idealet om borgerinvolvering i rehabilitering er ikke nyt, og alligevel drøfter vi det igen og igen. Hvorfor? Fordi det er svært i praksis? Dilemmafyldt? Det er nemmere at "gøre for" end "gøre med"? Derfor vil vi på dette års rehabiliteringskonference stille skarpt på idealet om borger som involveret, deltagende, motiveret, inddraget, selvhjælpende, autonom. Vi ser på borgers valg af fagprofessionelle, på samskabelse og på rehabiliteringsbegrebets betoning af borger som erfaringsekspert med et indefra perspektiv.

Målgruppen er alle der beskæftiger sig med rehabilitering og ønsker opdateret praksisviden. Det kan være fagpersoner, ledere og beslutningstagere fra kommuner og regioner, forskere, undervisere samt ledere og medarbejdere i styrelser, faglige organisationer og brugerorganisationer.

Konferencen afholdes torsdag d. 23. november 2017 Hotel Nyborg Strand.

Pris for deltagelse: 1.495 kr.

Hent programmet herunder: (ret til ændringer i programmet forbeholdes)

Kort program pdf version

Kort program word version

Detaljeret program pdf version

Detaljeret program word version

Find dagens oplæg her.


Den 11.07.2017

1. announcement

Forberedelserne til den 10. årlige rehabiliteringskonference er så småt gået i gang.
Konferencen vil igen i år blive afholdt på Hotel Nyborg Strand, den 23. november.

Læs lidt om vores tanker om konferencen herunder.

Idealet om borgerinvolvering i rehabilitering er ikke nyt, og alligevel drøfter vi det igen og igen.
Hvorfor? Fordi det er svært i praksis? Dilemmafyldt? Det er nemmere at "gøre for" end "gøre med"?

I år stiller vi skarpt på idealet om borger som involveret, deltagende, motiveret,
inddraget, selvhjælpende, autonom. Vi ser på borgers valg af fagprofessionelle,
på samskabelse og på recoverybegrebets betoning af borger som
erfaringsekspert med et indefra perspektiv.

Læs 1. announcement her


Den 01.05.2017

Ny bog: "Profession, stat og rehabilitering" klar til salg

Bogen beskriver professionernes udvikling og forhold til revalidering og rehabilitering som den kommer til syne i professionernes fagblade og andre dokumenter. Varetagelse af befolkningens sundhed og trivsel hænger i denne optik sammen med idealer om civilisering og dermed også med normalisering og styring af befolkningens adfærd og selvkontrol. Udgangspunktet er at befolkningens velfærd er blevet et professionelt anliggende, hvilket betyder at rehabilitering og social integration har udviklet sig i tæt tilknytning til velfærdsstatens forandring samt kampen om magt og status.

Bogen er publiceret i samarbejde med Marselisborg Centret.

Bestil bogen her 


Den 21.12.2016

24th World Congress in Rehabilitation International, Danmark 2020 "Moving Societies"  

Den 24. Verdens Kongres i International Rehabilitering bliver afholdt i Danmark.
Den vil finde sted i Aarhus fra den 8.-10. september 2020.

Kongressen vil tage udgangspunkt i "Moving Society". 
Borgere i rehabilitering, deres netværk, professionelle der er involveret i rehabilitation og ikke mindst politikere enten ene eller i virksomheder vil være MOVING SOCIETIES.

Læs mere i brochuren her

In English 

Rehabilitation Internationals 24th World Congress 2020 will take place in Aarhus, Denmark's second city and European Capital of Culture in 2017.

The World Congress will run from September 8th to September 10th 2020. It will focus on "Moving Societies".
People in rehabilitaton, their network, professionals involved in rehabilitation services and not least politicians on all levels seperately as well as in corporation may be "Moving Societies".

Read more from the brochure here


Den 14.12.2016

News about World Congress in Rehabilitation, 2020

Gunner Gamborg er chair i projektet om World Congress i Rehabilitation i 2020.

Han har tidligere stået som formand for bestyrelsen i Rehabiliteringsforum Danmark.

In English  

Gunner Gamborg is chair in the upcoming World Congress in Rehabilitation in 2020.

Earlier he was the chairman of the board in Rehabilitationforum Denmark.


Den 14.12.2016

Bestyrelsen har fået nye medlemmer

Tre nye medlemmer er tiltrådt bestyrelsen i Rehabiliteringsforum Danmark, 
Lotte Lagoni, Mette Hartvig Hansen og Ellen Jensen.

Lotte Lagoni er næstformand i Ergoterapeutforeningen, tidligere ansat i Nyborg kommune i sundhedsafdelingen.

Mette Hartvig Hansen er adjunkt på professionshøjskolen Metropol Ergoterapeutuddannelsen.

Ellen Jensen er uddannet fysioterapeut og Master i Rehabilitering samt certificeret coach.
Ellen leder, sammen med en tværfaglig ledergruppe, rehabiliteringen på de to Sclerosehospitaler i Danmark, med særlig ansvar for fysioterapi og rideterapi på hospitalet i Ry.


Den 14.12.16

Ny formand

Claus Vinther Nielsen er den nye formand for Rehabiliteringsforum Danmark.

Lidt om Claus:

Forskningschef, DEFACTUM – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Professor, Sektion for Klinisk Socialmedicin og rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.


Den 12.12.16