Rehabilitering 2018 - En rød tråd i velfærden?

1. announcement til den 11. nationale rehabiliteringskonference

I 2018 sætter vi fokus på rehabiliteringstænkningens aktuelle gennemslagskraft. 
Rehabilitering breder sig hastigt til stadig flere fagområder og fagprofessioner. Nu også til socialområdet. I KL´s socialpolitiske udspil på voksenområdet "Fælles om fremtidens socialpolitik", er rehabilitering det faglige fokus for kommunernes sociale indsats fremadrettet.

Læs mere her

Registreret den 12.03.2018

European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium 2018

The 10th-11th of September

The 17th Acta Oncologica Symposium is a way of listening to top international scientists in our field but also an excellent opportunity for communication with colleagues. It may even be an option for reflection on the route to follow in everyday practice, no matter where in the trajectory of cancer survivorship you are setting your footprint.
ECRS 2018 offers an opportunity to gain more insight into subjects including:

  • Cancer treatment in the light of the introduction of personalized medicine
  • Use of Patient Reported Outcomes
  • How do we manage depression - one of the big three late effects
  • A discussion of how we actually measure the burden of cancer
  • Big data in relation to survivorship

Read more ind the 1. announcement here

Ny bog: "Profession, stat og rehabilitering" klar til salg

Bogen beskriver professionernes udvikling og forhold til revalidering og rehabilitering som den kommer til syne i professionernes fagblade og andre dokumenter. Varetagelse af befolkningens sundhed og trivsel hænger i denne optik sammen med idealer om civilisering og dermed også med normalisering og styring af befolkningens adfærd og selvkontrol. Udgangspunktet er at befolkningens velfærd er blevet et professionelt anliggende, hvilket betyder at rehabilitering og social integration har udviklet sig i tæt tilknytning til velfærdsstatens forandring samt kampen om magt og status.

Bogen er publiceret i samarbejde med Marselisborg Centret.

Bestil bogen her 


Den 21.12.2016

24th World Congress in Rehabilitation International, Danmark 2020 "Moving Societies"  

Den 24. Verdens Kongres i International Rehabilitering bliver afholdt i Danmark.
Den vil finde sted i Aarhus fra den 8.-10. september 2020.

Kongressen vil tage udgangspunkt i "Moving Society". 
Borgere i rehabilitering, deres netværk, professionelle der er involveret i rehabilitation og ikke mindst politikere enten ene eller i virksomheder vil være MOVING SOCIETIES.

Læs mere i brochuren her

In English 

Rehabilitation Internationals 24th World Congress 2020 will take place in Aarhus, Denmark's second city and European Capital of Culture in 2017.

The World Congress will run from September 8th to September 10th 2020. It will focus on "Moving Societies".
People in rehabilitaton, their network, professionals involved in rehabilitation services and not least politicians on all levels seperately as well as in corporation may be "Moving Societies".

Read more from the brochure here


Den 14.12.2016

News about World Congress in Rehabilitation, 2020

Gunner Gamborg er chair i projektet om World Congress i Rehabilitation i 2020.

Han har tidligere stået som formand for bestyrelsen i Rehabiliteringsforum Danmark.

In English  

Gunner Gamborg is chair in the upcoming World Congress in Rehabilitation in 2020.

Earlier he was the chairman of the board in Rehabilitationforum Denmark.


Den 14.12.2016

Bestyrelsen har fået nye medlemmer

Tre nye medlemmer er tiltrådt bestyrelsen i Rehabiliteringsforum Danmark, 
Lotte Lagoni, Mette Hartvig Hansen og Ellen Jensen.

Lotte Lagoni er næstformand i Ergoterapeutforeningen, tidligere ansat i Nyborg kommune i sundhedsafdelingen.

Mette Hartvig Hansen er adjunkt på professionshøjskolen Metropol Ergoterapeutuddannelsen.

Ellen Jensen er uddannet fysioterapeut og Master i Rehabilitering samt certificeret coach.
Ellen leder, sammen med en tværfaglig ledergruppe, rehabiliteringen på de to Sclerosehospitaler i Danmark, med særlig ansvar for fysioterapi og rideterapi på hospitalet i Ry.


Den 14.12.16

Ny formand

Claus Vinther Nielsen er den nye formand for Rehabiliteringsforum Danmark.

Lidt om Claus:

Forskningschef, DEFACTUM – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Professor, Sektion for Klinisk Socialmedicin og rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.


Den 12.12.16