exhibition

I år har vi fornøjelsen af at kunne præsentere følgende organisationer og virksomheder, der deltager i dette års udstilling med forskellige produkter indenfor rehabiliteringsområdet, herunder børn & unge, kognitiv-, fysisk- og social rehabilitering samt rehabilitering indenfor demensområdet. 

Aktiv Interaktiv 
Aktiv Interaktiv er eksperter i interaktive projektioner direkte på eksisterende flader, såsom gulv eller bord. Med de følsomme sensorer opfanges alle bevægelser og omsætter dem til en handling. Man kan interagere med mange forskellige redskaber, såsom en fod, hånd, fejekost, ærtepose, bold, lommelygte, hulahopring osv. Herved skabes et medie for kognitiv træning, reminiscens, motorisk træning, balance og socialt samvær. 

Balancewear - SF Medical
BalanceWear® er en vest til personer med balanceproblemer. Vesten, som er et kropsbåren hjælpemiddel, er udviklet af den amerikanske fysioterapeut Cindy Gibson Horn. Cindy har igennem de sidste 15 år arbejdet med BalanceWear® vesten i sit daglige arbejde med neurologiske patienter i Californien. Dette kropsbåren hjælpemiddel giver ved et diskret vægtsystem, sensorisk information til nervesystemet, og herved påvirkes balanceevnen. Fleksible vægte placeres på vesten, med et velcrosystem. Vesten er nem at bære og der findes to modeller – en med lændebælte – og en uden.

Bo- og Jobuddannelsen i HorsensBo/Skole/Job i SilkeborgHavredalElmelund i Thisted vil være at finde på den samme udstillingsstand, og arbejder alle med unge med særlige behov. Målet er helhedsorienteret og erhvervsrettet med fokus på hele den unges tilværelse med uddannelse og job samt botræning og fritidsliv. Alle forløb skræddersys til den enkelte og justeres undervejs i forløbet.

Brain-plus 

Center for Frihedsteknologi, Aarhus Kommune
Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg fra Aarhus Kommune vil præsentere deres erfaringer fra to afprøvninger af Indego robotben, et eksoskelet, der gør det muligt for rygmarvsskadede at gå.

Cobi Rehab
Cobi Rehab har specialiseret sig i livskvalitetsforbedrende positioneringsløsninger til immobile mennesker med demens og neurologiske skader, mennesker i palliative forløb samt bariatriske og geriatriske patienter.

DoMyDay
DoMyDay er rehabilitering med hjælp til selvhjælp.
Via DoMyDay kan den hjerneskaderamte udføre opgaver og aktiviteter selvstændigt uden hjælp:  
- DoMyDay-programmeringen er individuelt tilpasset den enkelte brugers behov og sygdom. 
- MPårørende og personale kan følge med online, og i takt med rehabiliteringen kan funktioner nemt udvides, indskrænkes eller helt fjernes.
- Bedre hukommelse og egne opgaver i kalenderen hjælper til dagsstruktur og social kontakt.
- Desuden hjælper DoMyDay med at tale, læse, skrive og forstå, rummer nødkald og GPS, der hjælper med at finde rundt geografisk.
- Øget selvværd og selvstændighed giver både de ramte og pårørende større tryghed og færre konflikter.

Exorlive 
Sikkert digitalt værktøj til udarbejdelse af træningsprogrammer (træning, genoptræning, ergoterapi og forflytning). Databasen indeholder mere end 6.500 øvelser, alle øvelser indeholder video samt beskrivelse. Programmerne deles med borgerne via udskrift, e-mail eller app.App-løsningen åbner op for en masse nye muligheder for at kommunikere med udøveren, få feedback, se historik/statistik samt dele træning med mange på en gang. 

Filadelfia 
Epilepsihospitalet, Filadelfia, tilbyder rehabiliteringsforløb indenfor højt specialiseret observation og behandling af patienter med invaliderende epilepsi med ledsagende psykologiske, sociale og arbejdsmæssige problemer. Desuden tilbyder Filadelfias fire døgn- og dagtilbud rehabilitering efter det kommunale genoptræningsforløb og støtter borgerne i at forebygge tab af funktioner og genvinde nye.  Filadelfia tilbyder desuden gratis landsdækkende specialrådgivning om epilepsi efter aftale med VISO.

Fysiodema 

Høybyegård Bo-behandlingstilbud 

inmutouch
inmuRELAX er et sansestimuleringsprodukt der med musik kan skabe ro og velvære. inmuRELAX er unikt og nyskabende med sin sansestimulerende musik og vibrationer. Den kan skabe ro og velvære for personer med særlige behov, f.eks. hjerneskadede og demente. Musikuniverset udvikler sig efter, hvordan puden bevæges, trykkes og krammes. Musikken er rolig og meditativ. Ligesom en kat der spinder, har den bløde inmu en svag lydimpuls, der kan mærkes gennem fingrene, eller hvis man holder den mod brystkassen. I situationer, der kan virke ubehagelige, såsom hjælp til daglig hygiejne og forflytning, kan den sænke stressniveauet og gøre aktiviteten mere rolig. Den er også god til at falde i søvn med og giver en bedre nattesøvn.

Innovaid

IntraMedic og 
Motitech 
Intramedic fokuserer på teknologi i rehabiliteringen og fører produkter fra THERA-Trainer som aktiv/passivcykler og dynamisk balancetrænere, Ekso-Bionics exo-skelletter, Hocoma med f.eks. gangrobotter og armtrænere med vægtaflastning, Incedo til dropfodsstimulation, MicroMedical spirometri samt MicroRPM til måling af MIP, MEP og SNIP samt Saebo til specialiseret træning og støtte til gribefunktion og håndmobilitet. Herudover forhandler vi produkter fra Contrex, Lode, G-walk, LaserNeedle, Dynamic Stair Trainer og Physiomed. 

LOBPA
LOBPA er en borgerstyret og demokratisk, not-for-profit organisation med rødder i handicaporganisationerne, og er etableret og styret af mennesker, som har et handicap, og som alle har borgerstyret personlig assistance, BPA. LOBPA er Danmarks eneste landsdækkende BPA-interesseorganisation, der – med vores særlige udgangspunkt i og indsigt i at leve med BPA – samler viden om, erfaring med og perspektivering omkring BPA. Vi arbejder for at sikre BPA-ordningens kvalitet og beståen.

MarselisborgCentret 

OlkiControl 
OLKIControl training gives awareness of the deep muscle activation , which provides the body a strong core support and support the position of the pelvis.
- The exercises can also be performed sitting down or in a wheelchair.
- Good tolerance with back pain patients
- Prevent injuries
- Easy to integrate with other methods and equipment in health and sports practice.

ORYLAB 
OryLab er et lille Japansk firma med det mål at få bragt nærvær, samvær og frihed via tilstedeværelse, tilbage til mennesker der, grundet omstændighederne, er blevet forhindret i at deltage i den sociale sfære. Via avataren gør OryLab det muligt for brugerne at være med og udleve sine ønsker om samhørighed.

Teknologi i Praksis
- OnScreenKeys – Et intelligent skærmtastatur med ordprædiktion
- OnScreenCommunicator – Et kommunikationsprogram til alle
- OnScreenBoard – et symbolbaseret værktøjsprogram

Specialområde Hjerneskade
Specialområde Hjerneskade er Region Midtjyllands tilbud til voksne med erhvervet hjerneskade og/eller fysiske funktionsnedsættelser. Vores tilbud omfatter bostøtte i eget hjem, botilbud samt dagtilbud, og ydes i henhold til Serviceloven. Vi arbejder ud fra en neuropædagogisk tilgang. Vi har en faglig afdeling, der tilbyder en række konsulentydelser, herunder kurser, temadage og supervision, og som leverer specialrådgivning og udredninger for VISO. Specialområde Hjerneskades rehabiliteringstilbud på Tagdækkervej i Hammel henvender sig til borgere med kompleks erhvervet hjerneskade. Afdelingen tilbyder både rehabilitering til borgere med en genoptræningsplan og med en specialiseret rehabiliteringsplan. Vi tilbyder desuden brush-up ophold. Rehabilitering er et intensivt forløb, hvor der arbejdes helhedsorienteret og tværfagligt for at understøtte borgeren i at vende tilbage til et aktivt og meningsfuldt liv.

Ulykkespatientforeningen 

Vejlefjord
Vejlefjord Rehabilitering er et privathospital med 33 sengepladser, hvor kernemålgruppen siden 1985 har været voksne med hjerneskader og hjernesygdomme. Vejlefjord Rehabilitering er leverandør til VISO, og leverer specialistudredninger og rådgivning om børn, unge og voksne med hjerneskade, udviklingsforstyrrelse og ofte psykiatrisk komorbiditet. På Vejlefjord Rehabilitering er evidens i højsædet, og en evidensbaseret tilgang er en del af vores virksomhedsgrundlag.

Wellnessnordic 
Wellness Nordic præsenterer sammen med Køge Kommunes demensteam ”Demensvenlig Fitness”. Det er et træningsprogram (koncept), hvor en lokal idrætsforening med forebyggende sigte implementerer demensfaglighed i deres idrætstilbud. Er rettet mod lokalsamfund der ønsker at styrke sundhedsfremme, herunder demensvenlighed.
Konceptet kombinerer ’traditionelt’ forenings fitness miljø med sansestimulerende træningsmetoder/-redskaber. 
Programmet består af:
- Lokale 1: ’Almindelige’ træningsfaciliteter til fitness, fx. Løbebånd, Romaskine, kondicykel, Vægte, hulahopring, balance bræt, siddetræning mm. Samt muligheder for afspilning af musik.
- Lokale 2: Mental fitness: Pædagogisk Massage, Sanselig berøring, Afspændende Mindfulness, NADA akupunktur og Gyngestolsterapi med Wellness Nordic Gyngestolen. Alt sammen kombineret med MusiCure. 
- Lokale 3: Foyer med Café miljø. I café miljø tilbydes vand, te/kaffe. 

Zibo Athene
Zibo Athene tilbyder en række hjælpemidler og i sit sense-sortiment præsenteres sansestimulerende hjælpemidler, der bidrager til mere ro, bedre kropsfornemmelse og højere grad af trivsel. Zibo Athene viser bl.a. kædedyner, kædetæpper og kædeveste samt en række produkter til bl.a. musikintervention.