12. nationale rehabiliteringskonference 2019
Tirsdag den 24. september 2019
Radisson, Scandinavian Center, Aarhus  

Vil du bidrage med din viden indenfor rehabilitering og velfærdsteknologi? 
Vi efterlyser nu forslag til parallelsessioner

Læs mere og find skabelonen til indsendelse her. 
Læs mere i 2. announcement her    


Udviklingen viser, at der arbejdes mere og mere bevidst med valg af metoder og redskaber i rehabiliteringen. Indsatser og redskaber vælges, så de giver mening for fagprofessionelle på tværs af sektorer og områder, og den store udfordring er, i mødet med det enkelte menneske, at sikre den fælles opfattelse af meningsfuldhed i denne anvendelse.

Hvad er så de bedste indsatser, metoder til at opnå dette? Vi vil inddrage viden og overvejelser om anvendelse af metoder, redskaber og teknologier i en bred forstand.
Fx hvilke metoder og teknologier hjælper bedst med til at bygge fællesskaber og hvilke afhjælper bedst ensomhed? Hvilke styrker mobilitet og hvilke afhjælper kognitive udfordringer? Hvilke fremmer uddannelse og læring samt tilbagevenden til arbejde etc.

Konferencens fokus er både på strategier, tilgange ift. det enkelte menneske og de fagpersoner, der kommer i spil i rehabilitering, samt på indsatser, der kan understøtte processerne.

Opdateret 22. februar 2019