Vi er nu for alvor i gang med planlægningen af dette års rehabiliteringskonference og fokus i år, er velfærdsteknologier i en bred forstand, herunder både på strategier, tilgange ift. det enkelte menneske og de fagpersoner, der kommer i spil i rehabilitering, samt på indsatser, der kan understøtte processerne.

Ønsket og målet med rehabilitering er et meningsfuldt liv for det enkelte menneske! 
Udviklingen viser, at der arbejdes mere og mere bevidst med valg af metoder og redskaber i rehabiliteringen. Indsatser og redskaber vælges, så de giver mening for fagprofessionelle på tværs af sektorer og områder, og den store udfordring er, i mødet med det enkelte menneske, at sikre den fælles opfattelse af meningsfuldhed i denne anvendelse.

Læs mere i 1. announcement her

12. årlige nationale rehabiliteringskonference 2019

Foto: Flickr