Vi kan nu afsløre navnene på vores plenumoplægsholdere:

Henrik Good Hovgaard, Skolelærer og fremtidsforsker v. Future Navigator, vil give et inspirerende og tankevækkende oplæg, hvor fremtidsforskningen oversættes til konkrete metoder. Herunder sit bud på den rehabiliterende tilgang med velfærdsteknologi, som kan give mennesker retning, redskaber og perspektiv til et meningsfuldt liv.

Agnete Neidel, Chefkonsulent hos SUS - Socialt Udviklingscenter
"Jeg arbejder med at finde veje til at gentænke sociale indsatser med fokus på at styrke menneskers indflydelse, handlemuligheder og deltagelse. Jeg har blandt andet fokus på relationel velfærd og samarbejde på tværs af offentlige og civile partnere." 

Amy Clotworthy, har cand.mag. i anvendt kulturanalyse og ph.d. i etnologi, begge fra Københavns Universitet. Her har hun specialiseret sig i kvalitative undersøgelser af sundhedssystemer, medicinsk uddannelse og de samfundsmæssige implikationer af visse sundhedspraksisser. Hendes nuværende forskning fokuser på rehabilitering og ældrepleje til at beskrive, hvordan folkesundhedspolitikker, -programmer og -initiativer påvirker både sundhedsprofessionelle og borgere i deres hverdagsliv.

Læs hele 2. announcement her.