Tilmeldingsfrist: 17. september. Vær opmærksom på at tilmeldingen er bindende, men hvis du skulle ske at blive forhindret, er du velkommen til at sende en anden afsted i stedet. 

I løbet af den 24. september vil oplæggene blive lagt på hjemmesiden. Find oplæggene her. 

12. nationale rehabiliteringskonference 2019
Tirsdag den 24. september 2019
Radisson, Scandinavian Center, Aarhus  

Læs det detaljerede program her: 
PDF-format
Word-fil

Læs det korte program her:
PDF-format
Word-fil 

Om Rehabiliteringskonferencen 2019

Udviklingen viser, at der arbejdes mere og mere bevidst med valg af metoder og redskaber i rehabiliteringen. Indsatser og redskaber vælges, så de giver mening for fagprofessionelle på tværs af sektorer og områder, og den store udfordring er, i mødet med det enkelte menneske, at sikre den fælles opfattelse af meningsfuldhed i denne anvendelse.

Hvad er så de bedste indsatser, metoder til at opnå dette? Vi vil inddrage viden og overvejelser om anvendelse af metoder, redskaber og teknologier i en bred forstand.
Fx hvilke metoder og teknologier hjælper bedst med til at bygge fællesskaber og hvilke afhjælper bedst ensomhed? Hvilke styrker mobilitet og hvilke afhjælper kognitive udfordringer? Hvilke fremmer uddannelse og læring samt tilbagevenden til arbejde etc.

Konferencens fokus er både på strategier, tilgange ift. det enkelte menneske og de fagpersoner, der kommer i spil i rehabilitering, samt på indsatser, der kan understøtte processerne.

 

Opdateret 23. september 2019