"Et menneske - et liv"
Meningsfuld rehabilitering belyst gennem metoder, redskaber og indsatser.

Vi ønsker i 2019 at afholde 10-12 sessioner fordelt på 2 spor, som har fokus på formidling af praksis, ny viden og implikationer for det enkelte menneske i forhold til at opnå et meningsfuldt liv. Sessionerne kan således have relevans for alle sektorer og områder indenfor social-, sundhed-, handicap-, beskæftigelsesområderne. Vi efterlyser sessionsoplæg om anvendte teknologier indenfor områderne arbejdsrettet rehabilitering, almen rehabilitering og habilitering.

Forslag indsendes senest fredag den 15. marts 2019 til Rehabiliteringsforum Danmark på info@rehabiliteringsforum.dk Alle indsendere af forslag får svar senest fredag den 22. marts 2019 - og herefter aftales nærmere angående en tid- og handlingsplan for detaljeret og endelig planlægning. 

Læs mere og udfyld skabelon her