Dansk Netværk for Handicapforskning NNDR.dk inviterer i samarbejde med Rehabiliteringsforum Danmark og MarselisborgCentret til seminar om rehabilitering;

Onsdag 6. december kl. 09.30–15.30 i auditoriet, bygn. 12, på MarselisborgCentret P. P. Ørums Gade 11, Aarhus C.

Rehabilitering har igennem tiden været genstand for forskellige professionsgruppers dominans. Historisk set havde socialmedicinerne magt og legitimitet til at definere rehabiliteringens formål og genstandsfelt. I dag er rehabilitering snarere præget af flerfaglige tilgange, hvor forskellige professioner søger at positionere sig som faglige autoriteter i rehabiliteringsfeltet.

På dette seminar anlægger  vi et kritisk sociologisk perspektiv på rehabilitering af mennesker med nedsat funktionsevne. Vi ser på, hvordan de professionelles vidensformer og diskursive forståelser konstituerer den funktionshæmmedes position i samfundet. Og vi diskuterer, hvordan rehabilitering i dag er genstand for interessekampe hvor såvel myndigheder, faggrupper, handicaporganisationer og brugerstemmer indtager positioner som legitime vidensaktører i kampen om, hvad der udgør en god og rigtig rehabiliteringspraksis.

Se programmet for seminaret via dette link.

Pris for deltagelse: 900 kr.

Tilmelding kan ske her.  

Arrangør: NNDR, Nordic Network Disability Research
Hvor: MarselisborgCentret, bygn. 12, auditoriet. P. P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus C
Start: 06-12-2017 09:30
Stop: 06-12-2017 15:30
Pris: 900 kr