Seminar: Rehabilitering - faglige positioneringer og interessekampe

december
06
09:30  - 15:30

Dansk Netværk for Handicapforskning NNDR.dk inviterer i samarbejde med Rehabiliteringsforum Danmark og MarselisborgCentret til seminar om: "Rehabilitering - faglige positioneringer og interessekampe".

På dette seminar anlægger vi et kritisk, sociologisk perspektiv på rehabilitering af mennesker med nedsat funktionsevne. Vi ser på hvordan de professionelles vidensformer og diskursive forståelser konstituerer den funktionshæmmedes position i samfundet. Og vi diskuterer, hvordan rehabilitering i dag er genstand for interessekampe hvor såvel myndigheder, faggrupper, handicaporganisationer og brugerstemmer indtager positioner som legitime vidensaktører i kampen om, hvad der udgør en god og rigtig rehabiliteringspraksis.

Se programmet og tilmeld dig via dette link