Konference: Rehabiliteringsforskning i Danmark 2016

Formålet med Rehabiliteringsforskning i Danmark 2016:
Formålet var at få præsenteret den seneste viden indenfor rehabiliteringsområdet fra dansk og international forskning, og perspektiverne for nye forskningsinitiativer. Samt at få diskuteret denne viden på tværs af aktører involveret i rehabilitering.
Rehabilitering er mere end nogensinde på den faglige og politiske dagsorden. Rehabilitering er indskrevet i vejledninger, nationale retningslinjer og lovgivning. Flere steder i landet udvikler der sig miljøer, der forsker i rehabilitering med fokus på sammenhængende indsatser på tværs af fagområder og sektorer. Aalborg, Aarhus, Odense og København var vært for symposier om rehabilitering indenfor temaerne: Rehabilitering med fokus på social ulighed, arbejdsrettet rehabilitering, samarbejde på tværs i sundhedsvæsenet og rehabilitering med fokus på brugerinddragelse.

Målgruppen:
Alle, der beskæftiger sig med rehabilitering; praktikere, undervisere, studerende, ledere og beslutningstagere fra kommuner og regioner, brugere, forskere, undervisere, ledere og medarbejdere i styrelser, faglige organisationer og brugerorganisationer.

Streaming:
På alle fire konferencedage var der mulighed for gratis billede- og lydstreaming. Herunder finder du links til videoer fra dagene. 

Aalborg

Link til video fra posterpræsentationen på konferencen i Aalborg mandag d. 12.09.16 finder du her

Link til video fra formiddagens oplæg på konferencen i Aalborg mandag d. 12.09.16 finder du her

Link til video fra eftermiddagens oplæg på konferencen i Aalborg mandag d. 12.09.16 finder du her

Kopi af Power Point oplæg fra Aalborg d. 12.09. kan downloades her (åbner i et nyt vindue)

Aarhus

Link til video fra posterpræsentationer i Aarhus tirsdag d. 13.09. 

Link til video fra Aarhus tirsdag d. 13.09. - formiddagens oplæg

Link til video fra Aarhus tirsdag d. 13.09. - formiddagens oplæg - fortsat

Link til video fra Aarhus tirsdag d. 13.09. - eftermiddagens oplæg

Link til video fra Aarhus tirsdag d. 13.09. - eftermiddagens oplæg - fortsat

Kopi af Power Point oplæg fra Aarhus d. 13. 09. kan downloades her (åbner i et nyt vindue)

Odense

Link til video fra konferencen i Odense onsdag d. 14.09.16 finder du her

Kopi af Power Point oplæg fra Odense d. 14. 09. kan downloades her (åbner i et nyt vindue)

København

Link til video fra konferencen i København torsdag d. 15.09.16

Kopi af Power Point oplæg fra København torsdag d. 15. 09. kan downloades her (åbner i et nyt vindue)

Download program for Rehabiliteringsforskning i Danmark 2016 (opdat. 150916) her

 

 

Konferencen er arrangeret af SEVERIN Netværket, som består af medlemmer fra flg. organisationer: 

 • Ballerup Kommune Projektenhed for psykiatrisk rehabilitering
 • DEFACTUM, Region Midtjylland og MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling
 • Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
 • Hammel Neurocenter, Region Midtjylland
 • Københavns Universitet, Afdelingen for socialmedicin, Institut for Folkesundhed
 • Professionshøjskolen Metropol, København
 • Rigshospitalet, Klinik for Rygmarvsskader, Nerurocentret
 • Videncenter for Rehabilitering og Palliation - REHPA, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital
 • Syddansk Universitet, Humanistisk rehabiliteringsforskning
 • Syddansk Universitet, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Nationalt Forskningscenter for Kræftrehabilitering ved Forskningsenheden for Almen Praksis
 • Syddansk Universitet, Master i Rehabilitering, FoF, Institut for Idræt og Biomekanik
 • VIA University College, Sjælland
 • Aalborg Universitet, Folkesundhedsuddannelsen
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Sektion for almen medicin
 • Aarhus Universitet, Sektion for Sygeplejevidenskab