14.12.2016

Nyt om World Congress i Rehabilitation i 2020

Gunner Gamborg er chair i projektet om World Congress i Rehabilitation i 2020.

Han har tidligere stået som formand for bestyrelsen i Rehabiliteringsforum Danmark.