21.12.2016

Ny bog: "Profession, stat og rehabilitering" klar til salg

Bogen beskriver professionernes udvikling og forhold til revalidering og rehabilitering som den kommer til syne i professionernes fagblade og andre dokumenter. Varetagelse af befolkningens sundhed og trivsel hænger i denne optik sammen med idealer om civilisering og dermed også med normalisering og styring af befolkningens adfærd og selvkontrol. Udgangspunktet er at befolkningens velfærd er blevet et professionelt anliggende, hvilket betyder at rehabilitering og social integration har udviklet sig i tæt tilknytning til velfærdsstatens forandring samt kampen om magt og status.   

Bogen er publiceret i samarbejde med MarselisborgsCentret.