Rehabiliteringsforum Danmark er en almennyttig forening, der blandt andet har følgende formål:

  • at skabe klarhed og bevidsthed om rehabiliteringsbegrebet i Danmark gennem at være et forum, hvor rehabilitering kan drøftes og videreudvikles

  • at skabe netværk til udvikling af rehabilitering i Danmark

  • at arbejde på at fremme rehabilitering i Danmark på alle niveauer, fagligt og politisk

  • at varetage dansk medlemskab af Rehabilitation International

  • at organisere og lede nationale og internationale konferencer om rehabilitering

Som medlem kan optages organisationer, offentlige institutioner og virksomheder, erhvervsvirksomheder, foreninger og andre, herunder enkeltpersoner.

Endvidere vil vi bede organisationerne at uploade deres logo i jpg. eller gif. format til os. Muligheden for at uploade en fil ligger under indmeldelsesblanketten.

Læs mere om vores vision og mission her

Indmeld din organisation her

Indmeld dig som personligt medlem her