Bevica fonden   

Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø
Tlf.: +45 3954 0200
Web: www.bevica.dk

 

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, 
Region Syddanmark

Uranusvænget 20, 7000 Frederecia
Tlf.: +45 9944 3200
Mail: ckv@rsyd.dk
Sikker post: anmodning.ckv@rsyd.dk
Klik her for hjemmeside

 

Center for Sundhedsfremme og Rehabilitering

Hedeager 2, 8200 Aarhus C
Tlf.: +45 8755 1717
Web: www.via.dk

CSU-Slagelse

Rosenkildevej 88B, 4200 Slagelse
Tlf.: +45 5857 5760
Mail: nipet@slagelse.dk
Web: csu.slagelse.dk

 

Dansk blindesamf.jpg

Dansk Blindesamfund

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
Tlf.: +45 3814 8844
Web: www.blind.dk

 

Dansk Gigthospital

Engelshøjgade 9A, 6400 Sønderborg
Tlf.: +45 7365 4000
Web: www.gigthospitalet.dk

 

Danish.Care - Branchen for hjælpemidler
og velfærdsteknologi

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
Tlf.: +45 2738 7832
Web: www.danish.care

Dansk Socialrådgiverforening

Dansk Socialrådgiverforening

Toldbodgade 19 B, 1253 København K
Tlf.: +45 7010 1099
Web: www.socialraadgiverne.dk


Dansk Sygeplejeråd

Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K
Web: www.dsr.dk

 

Danske Fysioterapeuter

Holmbladsgade 70, 2300 København S  
Tlf.: +45 3313 8211
Web: www.fysio.dk

 

Danske Handicaporganisationer

Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre
Tlf.: +45 3675 1777
Web: www.handicap.dk

DEFACTUM

Hovedadresse: Regionshuset Aarhus,
Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N
Tlf. +45 7841 0000
Web: www.defactum

 

Den selvejende Institution Lions kollegiet

Tuborgvej 181, 2400 København NV
Tlf.: +45 3531 9090
Mail: lionskollegiet@sof.kk.dk
Web: www.lionskollegiet.kk.dk

 

Egmont højskolen

Villavej 25 Hou, 8300 Odder
Tlf.: +45 8781 7900 
Web: www.egmont-hs.dk

 

Ergoterapeutforeningen.png

Ergoterapeutforeningen

Nr. Voldgade 90, 1358 København K
Tlf.: +45 8882 6270 
Web: www.etf.dk

 

Hjerneskadeforeningen

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
Tlf.: +45 4343 2433 
Web: www.hjerneskadet.dk

 

Institut for Fysioterapi og Ergoterapi, Metropol

Sigurdsgade 26, 2200 København N
Web: www.phmetropol.dk 

 

IBOS.jpg

IBOS - Institut for Blinde og Svagtsynede

Rymarksvej 1, 2900 Hjellerup
Tlf.: +45 3945 2545
Web: www.ibos.dk

IMACC Rehabilitation Psychology

Web: imacc-reps.com

 

Kommunikationscentret, Region Hovedstaden

Rygårds Allé 45, 2900 Hellerup
Tlf.: +45 4511 4600
Web: www.densocialevirksomhed.dk

 

MarselisborgCentret

P.P. Ørums Gade 11, byg 8, 8000 Aarhus C
Tlf.: +45 8949 1200
Web: www.marselisborgcentret.dk

 

Nordfyns Kommune

Vestervænget 21, 5471 Søndersø
Tlf.: +45 4020 8198
Web: www.nordfynskommune.dk

 

REHPA - Videnscenter for
Rehabilitering og Palliation

Vestergade 17, 5800 Nyborg
Web: www.rehpa.dk

Rehabiliteringscenter for Muskelsvind

Kongsvang Allé 23, 8000 Århus C 
Tlf.: +45 8948 2222
Web: rcfm.dk

Rehabiliteringscenter Aalborg

Dokkedalvej 20, 9280 Storvorde
Web: www.aalborg.dk

 

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Voldbyvej 15, 8450 Hammel
Tlf.: +45 8762 3452 
Web: www.hospitalsenhedmidt.dk

 

Roskilde Kommune

Sundhed og Omsorg, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
Web: www.roskilde.dk

 

Sclerosehospitalerne i Danmark

Klostervej 136, 8680 Ry
Tlf.: +45 8689 1011 
Web: www.sclerosehospitalerne.dk

 

Skovvænget, Region Hovedstaden

Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup
Tlf.: +45 3864 5290 
Web: www.skovvænget.dk

 

Socialpædagogernes Landsforbund

Brolæggerstræde nr 9, 1211 København K
Web: www.sl.dk

 

Specialhospitalet for polio-
og ulykkespatienter

Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre
Web: www.specialhospitalet.dk

 

Svendborg kommune

Svendborg Kommune, Svinget 14, 5700 Svendborg
Web: www.svendborg.dk

 

TIP.jpg

Teknologi i Praksis

MarselisborgCentret, P.P. Ørumsgade 11, bygning 3A, 1. sal, 8000 Aarhus C
Tlf.: + 45 7841 4480 
Mail: tip@teknologiipraksis.dk
Web: www.teknologiipraksis.dk

 

Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter

Moralhaven 122, 2630 Taastrup
Web: www.torstorpcentret.htk.dk

 

 

UCL, Sundhedsud-
dannelsernes forskningscenter

Vestre engvej 51C, 7100 Vejle
Web: www.ucl.dk

 

Vejlefjord

Sanatorievej 27, 7140 Stouby
Tlf.: +45 7682 3333
Web: www.vejlefjord.dk

Videnscenter om handicap

Blekinge Boulevard 2, 2630 Høje Taastrup
Tlf.: +45 4634 0000
Web: www.handivid.dk

Velfærdsteknologi og Hjælpemidler, Aarhus Kommune

Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C
Tlf. +45 8940 2222

 

Visitationen, Frederiksberg Kommune

Ndr. Fasanvej 57, vej 8 indgang 13, 2000 Frederiksberg
Tlf.: +45 3821 3230
Web: www.frederiksberg.dk

Vital Horsens, Træning og Rehabilitering

Langmarksvej 85, 8700 Horsens
Tlf.: +45 6138 4785
Mail: vitalhorsens@horsens.dk