Kontingent for organisationsmedlemmer er 3500,- kr. om året. 

Faktureres til: