Puslespil med farvede brikker

Kom med forslag til temaer og begrænsninger ved den nuværende definition af rehabilitering, og tilkendegiv, om du vil inddrages i det videre arbejde med Hvidbog om rehabilitering 2.0.

Vi efterlyser dig, som er engageret i rehabilitering

Vi vil gerne spørge dig om følgende:
• Hvilke temaer mener du, Hvidbog om rehabilitering 2.0 skal indeholde?
• Hvilke elementer mener du, at en fremtidig definition af rehabilitering skal indeholde?
• Hvilke mangler ser du ved den nuværende definition af rehabilitering fra 2004?
• Vil du indgå i en baggrundsgruppe, som skal understøtte ekspertgruppen?

Vi vil gerne høre fra dig inden den 15. november kl. 24.00

Læs mere om hvidbogen her, inden du besvarer spørgeskemaet

Besvar spørgeskemaet her

Du kan forvente at høre fra os inden for 4 uger efter den 15. november.

Hvis du har spørgsmål, så skriv til projektleder Charlotte Ibsen her