Puslespil med farvede brikker

Tværgående ekspertgruppe

Den tværgående ekspertgruppe består af eksperter inden for rehabiliteringsfeltet. Medlemmerne er udpeget på baggrund af faglige viden, erfaringer og særlige interesse for rehabilitering, så de kan levere kvalitetsmæssigt arbejde på et højt niveau. Der er sikret bred repræsentativitet i ekspertgruppen vedr. faglig baggrund, viden om de forskellige sektorer, geografisk repræsentativitet, forskellige forskningstilgange samt viden om de store sygdomsgrupper.

Formand for den tværgående ekspertgruppe er Thomas Maribo.
Claus Vinther Nielsen, formand for den rådgivende styregruppe er født medlem. DEFACTUM sekretariatsbetjener den tværgående ekspertgruppe i samarbejde med REHPA. Sekretariatet kan efter behov supplere ekspertgruppen med relevante ressourcepersoner og brugerpanel.

Se medlemslisten for den tværgående ekspertgruppe her

Se hvilke temaer ekspertgruppen skal arbejde med her

Se referencegruppen her

Se Hvidbogens projektplan her