Med en bevilling fra VELUX FONDEN er forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM i samarbejde med Videnscenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA) i gang med at udarbejde en ny hvidbog om rehabilitering. Formålet med udarbejdelse af en ny Hvidbog om rehabilitering er at:

• udvikle begrebsapparatet inden for rehabilitering, og skabe klarhed over hvad rehabilitering er i dag både nationalt og internationalt
• komme med anbefalinger til udvikling af området for at styrke fremtidens rehabiliteringsindsatser
• foreslå initiativer, der bør iværksættes for at sikre de bedste nationale standarder på rehabiliteringsområdet.

Arbejdet med Hvidbogen organiseres af en rådgivende styregruppe, hvor Claus Vinther Nielsen, bestyrelsesformand i Rehabiliteringsforum Danmark, bestrider formandsposten. Derudover er der etableret en tværgående ekspertgruppe, en referencegruppe og et borgerpanel.

Et sekretariat er ansvarligt for den endelige redigering og sammenskrivning af hvidbogen.

Dele af hvidbogen lanceres i forbindelse med Verdenskongressen for Rehabilitering, RIWC, i Århus, september 2021.

Den samlede hvidbog forventes at udkomme primo 2022.

Se medlemslisten for den tværgående ekspertgruppe her

Se hvilke temaer ekspertgruppen skal arbejde med her

Se referencegruppen her

Se Hvidbogens projektplan her