Udkast til hvidbog om rehabilitering er udformet som en kritisk dokumentations- og statusrapport, som søger at belyse sammenhænge på rehabiliteringsområdet. Udkastet bygger på arbejdet af en tværgående ekspertgruppe bestående af 36 professionelle fra beskæftigelses-, sundheds-, social- og undervisningsområdet.

Den tværgående ekspertgruppe har været vejledt af 78 ressourcepersoner fra rehabiliteringsfeltet, og et brugerpanel bestående af 9 personer med funktionsevnenedsættelse og pårørende. Arbejdet er desuden fulgt af en rådgivende styregruppe sammensat af centrale myndigheder og aktører på rehabiliteringsområdet samt en referencegruppe bestående af 30 faglige organisationer.

Et sekretariat har været ansvarlig for redigering og sammenskrivning af materialet. Læs mere om processen, og hvem der har deltaget i arbejdet her 

Find følgende dokumenter her:

Hvidbog om rehabilitering - høringsversion
Høringsbrev
Høringsliste
Wordskabelon til afgvining af høringssvar

Du kan afgive høringssvar ved at skrive dine bemærkninger og kommentarer i nedenstående Word skabelon, og fremsende den elektronisk til info@rehabiliteringsforum.dk senest torsdag den 2. december 2021 kl. 12.00.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Charlotte Ibsen, chaibs@rm.dk