Claus fokus inden for rehabilitering

- Udsatte grupper og borgere
- Rehabilitering i alle politikker
- Forskning i rehabilitering
- Rehabilitering i alle uddannelser 

Om Claus

Professor, socialoverlæge, DEFACTUM, Region Midtjylland
Forskningsleder, Rehabilitering og Sygefravær, DEFACTUM, Region Midtjylland
Sektionsleder, professor, Sektion for Klinisk Socialmedicin og rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet