Jeg er optaget af rehabilitering, især neurorehabilitering og det at leve et liv med funktionsnedsættelser og usikkerhed på fremtiden.

For mig er der vigtigt, at vi i Danmark arbejder på at give det bedste tilbud til det enkelte menneske med funktionsnedsættelser, uanset hvordan dette giver sig udtryk.

Vi skal skabe sammenhængende forløb og samarbejde også med de pårørende omkring den enkelte med funktionsnedsættelser. Håb for fremtiden og et værdigt liv for alle.