Jeg har stor interesse for det internationale samarbejde omkring rehabilitering.

Jeg fokuserer specielt på et liv med værdighed for handicappede og udsatte børn og unge gennem udveksling af internationale forskningsresultater samt uddannelse i menneskelige værdier, for at kunne opnå empati og respekten for det enkelte menneske.