Bestyrelsesmedlem, Rehabiliteringsforum Danmark
Næstformand, Ergoterapeutforeningen

Lotte Lagonis fokus ift. rehabilitering:

Jeg sidder i bestyrelsen, fordi vi i Ergoterapeutforeningen gerne vil bidrage og præge fokus og udvikling af den rehabiliterende tilgang sammen med andre aktører i Danmark og udlandet.

Mit fokus som repræsentant for Ergoterapeutforeningen er, at vi får udbredt den rehabiliterende dagsorden til social-, beskæftigelseområdet og udvikler på tilgangen på sundhedsområdet. Vi skal samtidig have dialog om de samarbejdsflader og forståelser der er til habilitering og genoptræning og vedligeholdende aktiviteter. At vi vedvarende har dialog om, hvordan vi arbejder rehabiliterende. At vi sætter fokus på at rehabilitering i høj grad også handler om selvstændighed og ikke blot at være selvhjulpen.