Som ergoterapeut er mit naturlige fokus menneskers mulighed for at være aktive i deres hverdagsliv og særligt indenfor de aktiviteter, der er vigtige for at det enkelte menneske oplever at have mening og trivsel i tilværelsen.

Dette fører naturligt til et fokus på inddragelse af borger og pårørende som aktive sparringspartnere i egen rehabilitering. Endvidere en opmærksomhed på omgivelsernes betydning for succes i rehabilitering.

Jeg er samtidig stærkt optaget af lighed i sundhed, både med baggrund i en demografisk udvikling, men også med baggrund i at borgerens mulighed for rehabilitering skal være uafhængigt af typen af sygdom og handicap.

Eksempler kan være rehabilitering i palliation, øget digitalisering – godt, men for hvem?, somatik på socialområdet.

Med baggrund i 26 års arbejdserfaring fra Sjællands Universitetshospital, oplever jeg et sundhedsvæsen under pres.

Det er magtpåliggende, at vi bruger ressourcerne med omtanke og dér hvor vi får størst value for money.

Mit tredje fokus er således rehabilitering på tværs af sektorer, og hvor vi har modet til at nytænke hvordan vi bedst samarbejder om og med kerneopgaven – på baggrund af kompetencer snarere end kultur/historik – og med øje for den relationelle koordinering i arbejdet.