I forbindelse med afslutningen af arbejdet med publikationen: "Udfordringer til rehabilitering i Danmark" blev der fra flere af de deltagende forfattere udtrykt et ønske om at videreføre det netværk, som blev etableret i processen. 

Om netværkene:
Unikt mødested for praktikere, forskere og myndigheder.
Der ønskes en stor deltagelse fra kommuner. Undervisere/studerende kan også deltage i dette netværk.
Rehabilitering rækker bredere og dybere end sundhedsområdet,
derfor skal andre videns- og forskningsfelter så vidt muligt inddrages. Netvæket skal inddrage de politiske systemer/aspekter og fremme samspil mellem forskellige aktører.