”Et menneske - et liv”
Meningsfuld rehabilitering belyst gennem metoder, redskaber og indsatser.

 

Der er åbent for tilmelding og programmet er klart. Tilmeld dig og læs mere her.

Udviklingen viser, at der arbejdes mere og mere bevidst med valg af metoder og redskaber i rehabiliteringen. Indsatser og redskaber vælges, så de giver mening for fagprofessionelle på tværs af sektorer og områder, og den store udfordring er, i mødet med det enkelte menneske, at sikre den fælles opfattelse af meningsfuldhed i denne anvendelse.

Vi afholder i år 18 sessioner fordelt på 3 spor, som har fokus på formidling af praksis, ny viden og implikationer for det enkelte menneske i forhold til at opnå et meningsfuldt liv. Sessionerne kan således have relevans for alle sektorer og områder indenfor social-, sundhed-, handicap-, beskæftigelsesområderne. Iblandt sessionerne er der også mulighed for at komme på guidede rundvisning i AAL udstillingen "Bedre implementering af digital teknologi med henblik på understøttelse af et aktivt og sundt liv”.

Arrangør: Rehabiliteringsforum Danmark og MarselisborgCentret, Teknologi i Praksis og DEFACTUM
Målgruppe: Alle med interesse
Hvor: Radisson, Scandinavian Center, Aarhus
Start: 24-09-2019 08:00
Stop: 24-09-2019 17:00
Pris: kr. 1850