Personlighed og erhvervet hjerneskade - Personlighedens betydning for intervention og outcome

Oplæg v. Psykolog Hanne Nielsen

Oplægget vil centrere sig om personens forudsætninger for at rumme et traume.

Gælder der særlige forhold når traumet er en hjerneskade? I så fald, hvad betyder så den præmorbide personlighed for evnen til at integrere forandring og profitere af behandling? Hvilke træk i personligheden har betydning?

Oplægget vil vare ca. 1½ time, hvorefter der vil være ½ time til spørgsmål og drøftelse. Oplægget vil indeholde korte teoretiske indslag, case-eksempler og desuden inddrage tilhørerne.

Derudover vil der være en pause med tid til kollegial sparring over en sandwich og en vand.

Tilmelding via hjemmesiden her
 

Arrangør: DaNS - Dansk neuropædagogisk Selskab
Hvor: Vejle, Nyborg eller Holbæk
Start: 24-09-2020 17:00
Stop: 08-10-2020 20:00
Pris: 100 kr. for medlemmer. 300 kr. for ikke medlemmer.