Til medlemmer af Rehabiliteringsforum Danmark

Bestyrelsen for Rehabiliteringsforum Danmark indkalder hermed til
ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen gennemføres i umiddelbar forlængelse af den 13. nationale konference, der afholdes samme sted.

Dagsorden for generalforsamlingen

1. Valg af dirigent (må ikke være medlem af bestyrelsen)
2. Valg af referent
3. Valg af 3 stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed ved formanden
5. Fremlæggelse af årsregnskab for 2019
6. Fastlæggelse af kontingent for 2021
7. Indkomne forslag
8. Fremlæggelse af forslag til handleplan
9. Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse i henhold til vedtægterne.
På valg i 2020 for en 2-årig periode:
Claus Vinther Nielsen (fra DEFACTUM, MarselisborgCentret), villig til genvalg
Adjunkt, Cand. Mag. Mette Hartvig Hansen, villig til genvalg
Ellen Jensen (Sclerosehospitalet i Ry indstillet af Danske Fysioterapeuter), villig til genvalg
Ingrid Gram (personligt medlem)- villig til genvalg
Nicolai Paulsen (fra Dansk Socialrådgiverforening), villig til genvalg
Lotte Lagoni, genopstiller ikke
Nyvalg af bestyrelsesmedlem for 2 år:
Margrethe Boel, Næstformand Ergoterapeutforeningen indstillet af Ergoterapeutforeningen
Ikke på valg i 2020:
Freddy Nielsen (indstillet af Danske Handicaporganisationer)
Marie Sonne (indstillet af Socialpædagogerne)
Britta Quistgaard (indstillet af Specialhospitalet)
Jette Thuesen (indstillet af SDU og Rehpa)
Udtræder af bestyrelsen.
Anne-Merete Kissow (indstillet af Handicapidrættens Videnscenter)
Nyvalg af bestyrelsesmedlem for 1 år:

10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Af hensyn til det praktiske arrangement vil vi gerne vide, om du påregner at deltage i generalfor-samlingen, på mail til info@rehabiliteringsforum.dk senest d. 16. oktober 2020.

På vegne af

Bestyrelsen for Rehabiliteringsforum DK
Jan S. Johansen, National Sekretær, Rehabiliteringsforum Danmark

Arrangør: Bestyrelsen for Rehabiliteringsforum Danmark
Målgruppe: Medlemmer af Rehabiliteringsforum Danmark
Hvor: MarselisborgCentret, P. P. Ørums Gade 11, bygn. 8, 8000 Aarhus C
Start: 27-10-2020 16:30
Stop: 27-10-2020 17:30