Formålet med Rehabiliteringens År er at sætte fokus på et centralt område i samfundet og skabe national opmærksomhed om rehabilitering det kommende år og fremadrettet.

Rehabiliteringens År strækker sig til udgangen af 2021 – kulminerende med verdenskongressen i Rehabilitering i Aarhus 7.-9. september 2021, hvor visionen er MOVING SOCIETIES.

Initiativtagerne bag Rehabiliteringens År er Rehabiliteringsforum Danmark og MarselisborgCentret i samarbejde med Region Midtjylland og Aarhus Kommune.

Hvorfor Rehabiliteringens År?

Rehabilitering er et område med stor betydning for rigtigt mange mennesker, som har et ønske om at være aktive og deltagende på alle niveauer. En konkret målsætning for Rehabiliteringens År er derfor at medvirke til udviklingen af optimale rammer, vilkår og muligheder for os alle. At sikre et samfund, som anerkender, respekterer og inkluderer alle borgere.

Alle, både organisationer og enkeltpersoner, er inviteret til at koble sig på Rehabiliteringens År som samarbejdspartnere og medskabere og herigennem sætte fokus på rehabilitering på enten et samfundsmæssigt-, politisk-, individuelt-, praksis- eller videnskabeligt niveau. Arrangementerne kan både være gratis eller mod betaling, åbne for offentligheden eller for en afgrænset gruppe.

Der er mulighed for at profilere initiativer, der er både lokalt, regionalt, nationalt eller internationalt forankret. Det kan være workshops, seminarer, foredrag, videnskabelige oplæg, praktiske demonstrationer eller aktiviteter som f.eks. læsegrupper for psykisk sårbare, fodbold for socialt udsatte, test af tilgængelighed for kørestolsbrugere osv. I lyset af COVID-19 er virtuelle arrangementer også relevante.

Vi håber, at mange vil benytte sig af muligheden for at synliggøre deres arrangementer og blive en del af den gode fortælling om rehabilitering som noget, der rykker og ændrer samfundet.

De arrangører, som ønsker at være en del af Rehabiliteringens År, kan indsende arrangementer og få det lagt i kalenderen her 

Relevante hashtags til brug på sociale medier

 #RehabiliteringensÅr #YearOfRehabilitation #MovingSocieties

Logo

Logoet kan frit benyttes i forbindelse med initiativer knyttet til Rehabiliteringens År.
Download logopakke her

Kontakt

Spørgsmål og materiale kan rettes til worldcongress@riworldcongress2021.com

Såfremt der er brug for yderligere information eller der er spørgsmål til initiativet, kan disse stilles til info@rehabiliteringsforum.dk