Få styrket din forståelse af funktionsevnebegrebet og rehabilitering ud fra en personcentret tilgang og på basis af den nyeste viden og begreber.

Modulet er tværprofessionelt og har særligt fokus på stimulation af sanser og kognition, ernæring, fysisk aktivitet og udeliv samt rehabiliterende palliation.

Læs mere om diplommodulet her

Arrangør: Københavns Professionshøjskole
Hvor: KP, Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød
Start: 25-04-2022 09:00
Stop: 13-06-2022 12:00
Pris: 9.300,00 kr.