Du inviteres hermed til møde om rehabiliteringsuddannelse i forlængelse af Hvidbog om Rehabilitering, der blev lanceret i marts 2022.

Agenda

I Hvidbogen understreges det, at der er behov for at styrke rehabiliteringsuddannelse, fælles beskrivelse af rehabiliteringskompetencer og udvikling af rehabiliteringskompetencer i praksis. Behovet adresseres i hvidbogens afsnit om de professionelles perspektiver (s. 79-82), i afsnit om rammebetingelser (s.106-107 – se uddrag nedenfor) og i anbefalingerne (s.124). Se uddrag fra Hvidbogen om uddannelse nedenfor.

Professionshøjskolerne er centrale aktører her. Professionshøjskolerne er involveret i grund-, efter- og videreuddannelse og forsknings- og udviklingssamarbejde med praksis og er således både med til at skabe og indholdsudfylde rammerne for uddannelse og kompetenceudvikling.

Sekretariatet bag hvidbogen ønsker derfor at undersøge, hvordan de danske professionshøjskoler bedst involveres i arbejdet med at realisere hvidbogens anbefalinger om uddannelse og beskrivelse af kompetencer. Der inviteres til en onlinedrøftelse for at undersøge interessen og konkretisere et eventuelt videre samarbejde herom.


Arrangør: Rehabiliteringsforum Danmark
Hvor: Virtuelt
Start: 05-12-2022 14:00
Stop: 05-12-2022 16:00
Pris: Gratis
Yderligere info:

Tilmelding kan ske til info@rehabiliteringsforum.dk - påfør "tilmelding uddannelsesmøde".

Se invitationen her