Materiale fra formiddagens plenumoplæg.

Velkomst v/Freddy Nielsen
Velkomstslides

Borgerens indefra-perspektiv og det fagprofessionelle udefra-perspektiv 
V/Finn Blickfeldt Juliussen

Motivation og empowerment som vigtig faktor? 
v/Michael Rosholm

Konkrete måder at arbejde med involvering på (2 min. oplæg):

Borgerperspektivet som driver for fælles ledelse på tværs af sektorer. 
v/Kirsten Engholm Jensen, projektleder og Trine Naldal, projektleder, Borgerdesign

Åben Dialog – når borgeren inddrager sit netværk
v/Marianne Balleby, konsulent, DEFACTUM

KUBE- modellen: virkninger af borgerinddragelse på individuelt, organisatorisk og samfundsmæssigt niveau.
v/Susanne Terkelsen, lederkonsulent, Esbjerg Kommune

Redskab til aktiv patientinvolvering i praksis
v/Charlotte Ibsen, ph.d. studerende, DEFACTUM

Randers kommunes App ”BORGERFORLØB” - Bruges til involvering af borgere i deres neurorehabiliteringsforløb samt deres tværfaglige neurorehabiliteringsplan.
v/Anne-Britt Møller Roesen, forløbskoordinator for senhjerneskadede/fysioterapeut 

Brugerkonsulent i DEFACTUM - hvad vil det sige? Og hvad betyder det for borgerinvolvering?
v/Gry Trust Mertz, brugerkonsulent, DEFACTUM


Materiale fra spor oplæg:

Spor 1: Modeller og redskaber i borger/pårørendeinddragelse 

 1. Borgerdesign – en metode og tilgang udviklet i samarbejde mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland vil blive præsenteret og drøftet. 
  v/Kirsten Engholm Jensen, projektleder og Trine Naldal, projektleder, Borgerdesign.

 2. Esbjerg Kommune præsenterer nyt praktisk og anvendeligt artefakt i forhold til at se virkningen af brugerinddragelse på det individuelle, organisatoriske og samfundsmæssige niveau. 
  v/Susanne Terkelsen, lederkonsulent, Esbjerg Kommune, Sundhed og omsorg.

Spor 2: Kritisk blik på "møder" i rehabiliteringsforløb og graden af reel involvering

 1. Mødet i ressourceforløb og rehabiliteringsteamet. 
  v/Carsten Timmerby, international koordinator, UCsyd

 2. Rehabilitering, demens og inddragelsesperspektivet, hvordan ser det ud? 
  v/Jette Thuesen, forsker, REHPA.

 3. Mit mål, jeres mål? Refleksioner fra observationer ved målsætningsmøder. 
  v/Merete Tonnesen, konsulent, DEFACTUM.

 4. Målsætning i rehabiliteringen af mennesker med afasi – erfaringer fra logopædisk praksis. 
  v/Helle Langborg Hejsel, Cand. mag. audiologopæd, Sydelle Marie Lochert Holmgaard, Logopæd, IKH.

 Spor 3: Hvem inddrager hvem og hvordan? 

 1. Hvordan sikres borgerens motivation til at indgå i en rehabiliteringspraksis?
  v/Torben Pehrsson, jobkonsulent og Peter Due, jobkonsulent, Handicapidrættens Videnscenter.

 2. Åben Dialog – når borgeren inddrager sit netværk. 
  v/Marianne Balleby, konsulent

 3. Peers og rehabilitering. 
  v/Gry Trust Mertz, brugerkonsulent, DEFACTUM.

 4. Behovsvurdering, en god måde at høre borgerens stemme på – gælder det også i praksis? 
  v/Henriette K. Rossau, videnskabelig assistent, REHPA.

Materiale fra eftermiddagens plenumoplæg:

Replik på borger, pårørendesamarbejdet 
v/ Mogens Hørder, Professor, Dr Med., Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU