Her på siden vil materiale fra dette års rehabiliteringskonference blive lagt på løbende.

Plenumoplæg:

Fremtidssans v/Henrik Good Hovgaard

Udvikling og læring gennem praksisnær evaluering v/Mett Marri Lægsgaard

Forhandlinger, anerkendelse og samarbejde: fokus på ’det hele menneske’ i rehabilitering v/Amy Clotworthy

Session 1-6 kl. 13:15 – 14:10

1. Erfaringer fra det nationale Individual Placement and Support (IPS) projekt v/Pernille Pedersen, Annette Nørgaard Vibe Svendsen og Iben Gammelgård Wallstrøm

2. Understøttende hverdagsteknologier v/Finn Blickfeldt Juliussen, Thomas Lyhne og Max Peder Jensen

3. Ord sætter spor v/Mette Henriksen

5. Erfaringer med udvikling af rehabiliteringspraksis i danske og norske kommuner v/Marc Sampedro Pilegaard, Lars Tang og Maria Aagesen

6. Teknologi-understøttet rehabilitering til den akutte, komplekse og skrøbelige borger v/Lotte Lucia Jelnes, Monica Petersson Ekström, Maj-Britt Lene Jensen og Line Krogh Elmer

Session 7-11 kl. 14:25 – 15:20

7. Kognitiv rehabilitering efter erhvervet hjerneskade med hypnose - forskning og praksis v/Jonas Kristoffer Lindeløv og Trine Schow

8. Teknologier i borgernær sundhed v/Jette Bangshaab, Tina Helle, Birgit Tine Larsen og Diana Schack Thoft

9. Fra skæbne til liv uden psykofarmaka til mennesker med demens v/Inger Marie Andersen

10. Sammenhæng i tværgående borgerforløb – tre eksempler på relationel koordinering v/Louise Thule Christensen og Nina Nørregaard

11. Tilbage til virkeligheden med Virtual Reality (VR) v/Anneline Reuter og Anne Kristine Swartzbach

Session 13-17 kl. 15:30 -16:10

13. Hvordan kan vi øge oplevelsen af sammenhæng mellem hospital og kommune for mennesker med sclerose? v/Louise H. H. Nørgaard, Charlotte Kelly Jensen og Marianne Schmidt

14. AFFI - Metoden. Adfærd, Funktionsevne og Faglig Indsats v/Rikke Vorre Pedersen

15. Hverdagsrehabilitering Voksne og ældre v/Vibeke Korsaa, Lisbeth Hansen og Cille Vording

16. Teknologier til alternativ kommunikation (ASK) v/Tenna L. Sørensen og Marianne Lund Andersen

17. Rehabilitering ved demens – på vej mod en vidensbaseret praksis 
v/ Jette Thuesen, Maiken Bay Ravn og Kirsten Schultz Petersen