Rehabiliteringens År strækker sig fra september 2019 til udgangen af 2020 –og skulle være sluttet af med verdenskongressen i Rehabilitering i Aarhus 8.-10. september 2020, men grundet Covid-19 er kongressen blevet udsat til 2021.     
De nye datoer er 7-9. september 2021

Læs mere på www.riworldcongress2020.com

Formålet med Rehabiliteringens År er at sætte fokus på et centralt område i samfundet, som har stor betydning for rigtigt mange mennesker og borgere, der har et ønske om at være aktive og deltagende på alle niveauer. Vi håber, at vi med initiativet vil kunne skabe national opmærksomhed på rehabilitering det kommende år.

Alle, både organisationer og enkeltpersoner inviteres til at koble sig på Rehabiliteringens År og herigennem være medskabere af opmærksomhed og fokus på rehabilitering på såvel samfundsmæssigt-, politisk-, individuelt-, praksis- og videnskabeligt niveau.

Der er mulighed for at profilere lokale, regionale, nationale og såmænd også internationale initiativer. Det kan være seminarer, oplæg, praktiske demonstrationer af aktiviteter, videnskabelige oplæg, en god historie, kun fantasien sætter grænser - mulighederne er utallige.

Arrangører, som ønsker at være en del af Rehabiliteringens År, kan via dette link indsende arrangementer, og få det lagt i vores kalender her på siden.

Initiativtagerne bag Rehabiliteringens År er Rehabiliteringsforum Danmark og MarselisborgCentret i samarbejde med Region Midtjylland og Aarhus Kommune.

Logo for Rehabiliterings År kan frit downloades på www.riworldcongress2020.com – se under News and Media.

Såfremt der er brug for yderligere information eller der er spørgsmål til initiativet, kan disse stilles til info@rehabiliteringsforum.dk