Den 10. årlige rehabiliteringskonference

"Borgerinvolvering i rehabilitering - et ideal?"

 

Konferencen vil igen i år blive afholdt på Hotel Nyborg Strand.  

Læs lidt om vores tanker om konferencen herunder.

Idealet om borgerinvolvering i rehabilitering er ikke nyt, og alligevel drøfter vi det igen og igen.
Hvorfor? Fordi det er svært i praksis? Dilemmafyldt? Det er nemmere at "gøre for" end "gøre med"?

I år stiller vi skarpt på idealet om borger som involveret, deltagende, motiveret,
inddraget, selvhjælpende, autonom. Vi ser på borgers valg af fagprofessionelle,
på samskabelse og på recoverybegrebets betoning af borger som
erfaringsekspert med et indefra perspektiv.

Se programmet for dagen her. 

Download oplæg fra konferencen her.

Seminar: Rehabilitering - faglige positioneringer og interessekampe

Dansk Netværk for Handicapforskning NNDR.dk inviterer i samarbejde med Rehabiliteringsforum Danmark og MarselisborgCentret til seminar om: "Rehabilitering - faglige positioneringer og interessekampe".

På seminaret anlægger vi et kritisk, sociologisk perspektiv på rehabilitering af mennesker med nedsat funktionsevne. Vi ser på, hvordan de professionelles vidensformer og diskursive forståelser konstituerer den funktionshæmmedes position i samfundet. Og vi diskuterer, hvordan rehabilitering i dag er genstand for interessekampe hvor såvel myndigheder, faggrupper, handicaporganisationer og brugerstemmer indtager positioner som legitime vidensaktører i kampen om, hvad der udgør en god og rigtig rehabiliteringspraksis.

Se programmet og tilmeld dig via dette link.

Nyhedsarkiv

Her kan du læse de seneste nyheder fra Rehabiliteringsforum Danmark

Bliv medlem 

Her har du mulighed for at blive medlem af Rehabiliteringsforum Danmark