Vision og mission

Vision

Rehabiliteringsforum Danmarks Vision har udgangspunkt i "Hvidbog om rehabilitersbegrebet - Rehabilitering i Danmark", 2004, hvor rehabilitering defineres således:

"Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv.Rehabilitering baseres på borgernes hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats".


Mission

Formålet for Rehabiliteringsforum Danmark er:

  • at skabe netværk til udvikling af rehabilitering i Danmark
  • at rehabiliteringstilbud i Danmark forbedres
  • at varetage dansk medlemskab af Rehabilitation International.

Rehabilitering er vigtig og økonomisk fordelagtig. Derfor bør borgeren have bedre muligheder for støtte i et system, der er til for borgerens skyld og som bør indrette sig efter borgerens behov.

Rehabiliteringsforum Danmark skal:

  • repræsentere den højeste fagkundskab indenfor rehabiliteringsområdet
  • dokumentere den økonomiske værdi af rehabilitering, herunder den økonomiske værdi af at behandle mennesker individuelt
  • medvirke til at debatten om rehabilitering forstærkes.

Rehabiliteringsforum Danmark:

  • inspireres af international viden og påvirker international udvikling
  • ønsker at påvirke at rehabiliteringsuddannelser formidler rehabiliteringsbegrebet korrekt, samt at der oprettes et lægespeciale i rehabilitering.
  • gøres økonomisk bæredygtig gennem driftsindtægter samt bidrag.