Rehabiliteringsforum Danmark

Hvidbøger stablet

Pressemeddelelse - Hvidbog om rehabilitering


“For mig handler rehabilitering om et værdigt liv. Og om, at hverdagen skal komme til at fungere,” fortæller en af de brugere, der har været involveret i arbejdet med Hvidbog om rehabilitering.

Og rehabilitering handler om at kunne fungere i et hverdagsliv. Der er sket meget på rehabiliteringsområdet, siden den første hvidbog om rehabilitering blev udgivet tilbage i 2004.

Rehabiliteringsområdet har udviklet sig, forskerne har fået en større viden om effekten af rehabiliteringsindsatsen, og flere mennesker får i dag et tilbud om rehabilitering.

Men hvordan skal vi egentlig forstå rehabiliteringsbegrebet? Hvilken tilgang har vi til arbejdet med rehabilitering i Danmark? Hvad udfordrer rehabiliteringsindsatsen i praksis, og hvilke anbefalinger er nødvendige for at imødekomme fremtidens rehabilitering? Det er blot nogle af de spørgsmål, som bogen forsøger at give et svar på.

Se hele pressemeddelelsen her

Paneldebat: Organisationernes og de fagprofessionelles perspektiver på fremtidens rehabilitering

Lancering af Hvidbog om rehabilitering


Den 30. marts 2022 blev den nye hvidbog om rehabilitering lanceret på Københavns Professionsskole.

Se videoer fra dagen her

Oplægsholdere/moderatorer

Claus Vinther Nielsen
Formand for den rådgivende styregruppe

Ellen Klarskov Lauritzen
Direktør for Socialstyrelsen

Søren Brostrøm
Direktør for sundhedsstyrelsen

Thomas Maribo
Formand for den tværgående ekspertgruppe

Ane Hendriksen
Direktør VELUX FONDEN

Mette Rindom Pedersen
Repræsentant fra brugerpanelet

Mand og kvinde med to børn som silouetter.

14. nationale rehabiliteringskonference


“Rehabilitering i Danmark 2022 
- hvor er vi på vej hen?"

Rehabiliteringsforum Danmark, REHPA, DEFACTUM og VELUX FONDEN lancerer onsdag den 30. marts en ny hvidbog om rehabilitering med en ny definition af rehabilitering.

Som opfølgning på lanceringen har vi fornøjelsen at invitere til national konference. Prisen for deltagelse i konferencen er incl. et eksemplar af den nye Hvidbog om rehabilitering.

Se det endelige program for konferencen her

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her

Find oplægholdernes slides fra konferencen her

Se arrangementer 

Her kan du læse om kommende arrangementer fra Rehabiliteringsforum Danmark og samarbejdspartnere

Bliv medlem 

Her har du mulighed for at blive medlem af Rehabiliteringsforum Danmark

111