Rehabiliteringsforum Danmark

Hvidbog 2.0

Til dig som er engageret i rehabilitering

Kom med forslag til temaer, begrænsninger ved den nuværende definition af rehabilitering, og tilkendegiv, om du vil inddrages i det videre arbejde med Hvidbog om rehabilitering 2.0.

Rehabilteringsforum Danmark har, på initiativ af REHPA og DEFACTUM og med støtte fra VELUX FONDEN, iværksat et revisionsarbejde af Hvidbogen om rehabiliteringsbegrebet fra 2004.

Ny Hvidbog om rehabilitering 2.0 udkommer i forbindelse med RI World Congress 2021.

Læs mere om hvidbogen, og giv din mening til kende her

Robot med tablet som ansigt

2. annoncement: Oplæggene på den nationale rehabiliteringskonference d. 27. oktober 20 er klar

Vi har nu fire spændende oplægsholdere på programmet med forskellige tilgange til digitalisering i rehabilitering under den verserende coronapandemi.

Oplægsholderne er: Birthe Dinesen, professor og leder af Laboratoriet for velfærdsteknologi, Aalborg Universitet, Britta Ravn, centerleder for Center for Telemedicin, Region Midtjylland, Morten Lorenzen, direktør for Hjerneskadeforeningen, og Ulla Damgaard-Sørensen, ledende psykolog i Telepsykiatrisk Center, Region Syddanmark.

Birthe Dinesen vil tale om Kaptajn Jespersen, der fik sat gang i træning i hjemmet via Statsradiofonien i 1927 med programmet Morgengymnastikken, hvor han animerede lytterne til gymnastiske øvelser for bl.a. at undgå blødagtighed. Mens Britta Ravn stiller spørgsmålet: Er rehabilitering det rene trylleri?

Læs 2. annoncement og tilmeld dig til konferencen her

 

Rehabiliteringens År

Rehabiliteringens År

Rehabiliteringens år er en fælles, gratis og samlende platform, der støtter op om og sætter fokus på dette ved at skabe national opmærksomhed om rehabilitering det kommende år og fremadrettet.

Rehabiliteringens År skal medvirke til udviklingen af optimale rammer, vilkår og muligheder for os alle. Og dermed sikre et samfund, som anerkender, respekterer og inkluderer alle borgere.

Året strækker sig til udgangen af 2021 – kulminerende med verdenskongressen i Rehabilitering i Aarhus 7.-9. september 2021.

Læs mere om Rehabiliteringens År her 

Alle, både organisationer og enkeltpersoner, er inviteret til at koble sig på Rehabiliteringens År som samarbejdspartnere og medskabere og herigennem sætte fokus på rehabilitering på enten et samfundsmæssigt-, politisk-, individuelt-, praksis- eller videnskabeligt niveau.

Indsend dit arrangement og få det lagt i kalenderen her 

Gå til nyhedsarkiv

Se arrangementer 

Her kan du læse om kommende arrangementer fra Rehabiliteringsforum Danmark og samarbejdspartnere

Bliv medlem af Rehabiliterinsforum Danmark her

Bliv medlem 

Her har du mulighed for at blive medlem af Rehabiliteringsforum Danmark