Bøger

Rehabilitering Forum Danmark udgiver en række bøger om rehabilitering, som du kan købe eller i få tilfælde downloade. 

Bøger til køb/download

Habilitering - Livslang støtte fra tidligt i livet

Pris: 50 kr pr. bog

Indsatser for dem med medfødt eller tidligt erhvervet funktionsnedsættelse. Publikationen er udsprunget af drøftelse ved udarbejdelsen af "Hvidbog om Rehabilitering".

Køb "Habilitering"

Hvidbog om rehabilitering

Pris: 150 kr pr. bog

Om rehabiliteringsbegrebet i en nutidig kontekst. Bidrag fra mange aktører og interesserenter udmønter sig i 5 anbefalinger til indsatser i rehabiliteringarbejdet.

Køb "Hvidbog om rehabilitering"

Hent som lydbog eller Download som PDF-fil

Vi skal mere ud - naturen som ressource i sundhedsindsatser

Pris: 150 kr pr. bog

Naturen og de grønne områder er sundhedsfremmende og en væsentlig ressource for menneskers fysiske, mentale som sociale sundhed. Derfor skal vi mere ud i den.

Bestil "Vi skal mere ud" eller Download PDF

Rehabilitering ude - nye ressourcer og perspektiver

Pris: 50 kr.

Publikationen belyser en række igangværende og spirende initiativer, hvor rehabiliteringen er flyttet ud i uderummets blå, grønne og grå omgivelser.

Bestil "Rehabilitering ude" eller læs om publikationen

Litteraturanbefalinger

  • Hvidbog om rehabilitering. Maribo T, Ibsen C, Thuesen J, Nielsen CV, Johansen JS, Vind AB. Hvidbog om rehabilitering. Rehabiliteringsforum Danmark. 2022
  • Johansen JS, Sonne M, Nielsen CV. Habilitering – Livslang støtte fra tidligt i livet. Rehabiliteringsforum Danmark. 2023
  • Maribo T, Nielsen CV, Stam BM, Sørensen D. Rehabilitering – En grundbog. 3. udgave. Gads Forlag. 2023
  • Nielsen CV, Skrædderdal J. VÆR MED. Om rehabilitering og deltagelse. Aarhus Universitetsforlag. 2022
  • Thybo P. Det hele mennesker. Lup på Sundhedspædagogik i praksis. Hans Reitzels forlag. 2023
  • WHO. WHO Rehabilitation Competency Framework. WHO. 2020
  • Kongsgaard LT, Rod MH (red). Bedre begrundet praksis. Samfundslitteratur. 2018
  • Juliussen FB. Recovery-orienteret rehabilitering. Hans Reitzels forlag. 2022

Kontakt os

Kontakt sekretariatet

Områdechef Jan Sau Johansen

Telefon: 7841 4406 Mobil: 2628 8955
E-mail:
Jan.Johansen@stab.rm.dk

Sekretær Rikke Vad

Telefon: 4028 8134
E-mail: rikvad@rm.dk