Om Rehabiliteringsforum Danmark

Rehabiliteringsforum Danmark er en almennyttig forening etableret tilbage i 1998, der har, med udgangspunkt og afsæt i Hvidbog om Rehabilitering fra 2020, til formål:

  • at skabe klarhed og bevidsthed om rehabiliteringsbegrebet i Danmark gennem at være et forum, hvor rehabilitering kan drøftes og videreudvikles
  • at skabe netværk til udvikling af rehabilitering i Danmark
  • at arbejde på at fremme rehabilitering i Danmark på alle niveauer, fagligt og politisk
  • at arbejde med rehabilitering nationalt og internationalt
  • at organisere og lede nationale og internationale konferencer om rehabilitering

Mere end 25 organisationer, foreninger og virksomheder er medlem af Rehabiliteringsforum Danmark. Dertil kommer enkeltpersoner.

Medlemmer

Se alle vores nuværende medlemmer, både organisatoriske og personlige.

Ønsker du at melde dig ind?

Tilmeld personligt medlem

Tilmed organisation

Bestyrelsen

Rehabilitering Forum Danmark har en bestyrelse, der består af 10 repræsentanter fra hver sine organisationer med relevans for rehabilitering. Bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert andet år, og vælges på bestyrelsens generalforsamling.

Se bestyrelsens medlemmer:

Formand: Claus Vinther Nielsen

Professor, ph.d. i socialmedicin,
DEFACTUM, Region Midtjylland

Mail: Claus.Vinther@stab.rm.dk

Næstformand: Margrethe Boel

Næstformand i Ergoterapeutforeningen

Mail: mbs@etf.dk

Medlem: Nicolai Paulsen

Konsulent Dansk Socialrådgiverforening

Mail: np@socialraadgiverne.dk

Medlem: Marie Sonne

Næstforbundsformand, Socialpædagogernes Landsforbund

Mail: ms@sl.dk

Medlem: Britta Quistgaard

Centerdirektør, Specialhospitalet

Mail: bgq@specialhospitalet.dk

Medlem: Stine Bøgh Pedersen

Danske Fysioterapeuter

Mail: sp@fysio.dk

Medlem: Ellen Jensen

Rehabiliteringsleder, fysioterapeut, Sclerosehospitalet Ry

Mail: ejee@sclerosehospital.dk 

Medlem: Mette Hartvig Hansen

Lektor, University College Lillebælt

Mail: mhha@ucl.dk

Personligt medlem: Ingrid Gram

Personlig medlem

Mail: ingrid.gram@gmail.com

Medlem: Heidi Aagaard

Direktør Rehabiliteringscenter for Muskelsvind

Mail: heaa@rcfm.dk

Medlem: Stefan Göttler,

KompetenceCenter for Rehabilitering – KCR

Mail: stefan.gottler@rsyd.dk

Medlem: Ane Bonnerup Vind

Centerchef REHPA

Mail: ane.bonnerup.vind@rsyd.dk

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling i Rehabilitering Forum Danmarks bestyrelse hvert år inden udgangen af oktober måned. 14 dage før mødets afholdelse, udsendes en dagsorden til mødet.

Vedtægter

Bestyrelsen for Rehabilitering Forum Danmark har en række vedtægter.

Læs vedtægter

Kontakt os

Kontakt for pressen

Kontakt bestyrelsesformand Claus Vinther Nielsen

Mail: Claus.Vinther@stab.rm.dk

Kontakt sekretariatet

Sekretariatsleder Jan Sau Johansen

Mobil: 2628 8955
E-mail:
Jan.Johansen@stab.rm.dk

Sekretær Rikke Vad

Telefon: 4028 8134
E-mail: rikvad@rm.dk